Pogodbeno vzdrževanje za podjetja/posameznike


Dejstva

symbol_check

Hitrejši odzivni čas in dosegljivost

symbol_check

Preventivno vzdrževanje

symbol_check

Pomoč na daljavo

symbol_check

Svetovanje o nadgradnjah in strokovna pomoč

symbol_check

Redne varnostne kopije podatkov

Kaj pridobite s pogodbenim vzdrževanjem ?

Pogodbeno vzdrževanje računalniške opreme je namenjeno vsem podjetjem (lahko tudi posameznikom), ki si želijo računalniško podporo v najkrajšem možnem času in ne želijo vzdrževati lastnega IT oddelka. Storitev nudi redno mesečno vzdrževanje celotnega računalniškega sistema in omrežja, redne varnostne kopije podatkov ter pomoč na daljavo. Nudi Vam preventivno mesečno pregledovanje računalniške opreme ter sprotno odpravljanje manjših napak. V primeru večjih okvar ali težav imate zagotovljen hiter odzivni čas.

V primeru hujših napak imate zagotovljen krajši odzivni čas do pričetka odpravljanja napake (12h ali manj*) na lokaciji. Za prijavo napak ali svetovanje smo Vam dosegljivi tudi izven delovnega časa (preko e-pošte ali telefona). Če težave ni mogoče hitro odpraviti, se dogovorimo za razumen termin ali nadomestno opremo, v kolikor je le ta na voljo.

S preventivnim vzdrževanjem lahko veliko napak na računalniški opremi že vnaprej preprečimo. Na osnovi rednih pregledov lahko veliko hitrejeje ukrepamo ali celo preprečimo pojav težave in posledično zastoj poslovanja. V osnovni paket je vključen pregled vseh računalnikov na lokaciji enkrat mesečno.

V primeru manjših napak obisk na vaši lokaciji ni potreben, saj se z vašim računalnikom lahko povežemo kar na daljavo in težavo odpravimo. Na tak način izgubite minimalno dragocenega časa. Edini pogoj je le delujoč operacijski sistem ter internetna povezava.

Računalniška oprema lahko prične zaradi zastarelosti ali dotrajanosti oteževati vaše poslovanje. Ko pride do tega, vam svetujemo ustrezno zamenjavo ali nadgradnjo. Zaradi stalnega izobraževanja imate vedno na voljo strokovno pomoč in svetovanje pri nadgradnjah.

Vzdrževalna pogodba zagotavlja tudi redne mesečne varnostne kopije vseh vaših najpomembnejših podatkov. Kaj je hujšega, kot izguba ključnih podatkov za poslovanje ? Ne bi bili prvi, ki bi zaradi tega zaprli vrata.