Project Description

Učni portal za izvajanje spletnih seminarjev in konferenc na osnovi platforme Chamilo.